St. Joseph Lakeland

210 W Lemon St.
Lakeland, Fl, 33815
863-682-0555